Fiat Professional AUTO-MOBIL WEJHEROWO Fiat Professional AUTO-MOBIL WEJHEROWO
      
Alfa Romeo Fiat Lancia Abarth  
 
    www.fiatprofessional.pl        
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
• Usługi finansowe

Usługi posprzedażne
Ubezpieczenia


Oferujemy atrakcyjne stawki na ubezpieczenia

  • OC - obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadacza samochodu
  • Auto Casco - zakres ubezpieczenia obejmuje ochronę ubezpieczeniową w razie zaistnienia szkody polegającej na uszkodzeniu lub utracie pojazdu bądź jego wyposażenia dodatkowego, w sytuacji, gdy stanowi ona wynik: zderzenia z innym pojazdem, osobami lub przedmiotami znajdującymi się poza pojazdem, pożaru, wybuchu, uszkodzenia lub utraty pojazdu wskutek kradzieży, rozboju.
  • Nieszczęśliwe wypadki - przedmiotem ubezpieczenia są następstwa nieszcześliwych wypadków, powstałe podczas ruchu pojazdu, polegające na uszkodzeniu ciała lub rozstroju zdrowia, powodujące trwały uszczerbek na zdrowiu lub śmierć ubezpieczonego.

Pakiet OC / AC / NW już od 3% wartości samochodu!

 

TUM Benefia

PZU S.A.

TU Generali

 

 
 
· polityka prywatności    · informacje o cookies